UZBROJENIE ODZIAŁÓW POWSTAŃCZYCH

1. DAWNE UZBROJENIE WOJSKA POLSKIEGO Z OKRESU OBLĘŻENIA WARSZAWY W 1939Broń ta, przechowywana najczęściej w złych warunkach [zakopana w ziemi], została przedwcześnie zdeklasowana. Część tej broni nie nadawała się do użytku, część działała bardzo źle [częste zacięcia, niemożność strzelania ogniem ciągłym itp.] Pomimo to stanowiła uzbrojenie oddziałów bojowych, które wychodziły z założenia, że lepiej mieć taką broń niż żadną. Ewidencyjny stan tej broni wiosną 1944 wynosił:

5.295 granatów ręcznych
854 pistoletów + 25.330 naboi
3 działka przeciwpancerne
3 karabiny przeciwpancerne + 1000 naboi
1.041 karabinów + 141.500 naboi
65 rkm + 80 skrzyń naboi
40 ckm + 40.700 naboi
5 granatników + 80 pocisków

2. UZBROJENIE Z WŁASNEJ PRODUKCJI KONSPIRACYJNEJ
Uruchomienie własnej produkcji konspiracyjnej bojowych środków walki, w sytuacji ZWZ-AK już w roku 1940 stało się koniecznością. Właściwie produkowano wszystko, co mogło zwiększyć siłę bojową oddziałów. Były to głównie granaty ręczne, pistolety maszynowe, miotacze ognia i przeciwczołgowe butelki zapalające. Już w maju 1940 produkcję granatów ręcznych rozpoczęła podziemna organizacja wcielona później do AK – „UNIA”. Do lipca 1944 wyprodukowano około 115.000 granatów obronnych i zaczepnych [„Sidolka”, „Filipinka”]. Produkcję polskich peemów STEN i „Błyskawica” podjęto w zimie 1943/1944 – gdy zawiodły zrzuty broni, zapowiadane w dużych ilościach na jesień 1943. Do lipca 1944 w Warszawie wyprodukowano ok. 2000 „Błyskawic” i 650 STEN-ów, do których przywieziono z Radomia ok. 100.000 naboi
3. UZBROJENIE ZE ZRZUTÓW LOTNICZYCH
To źródło [wbrew obietnicom] było bardzo skromne. Polska, mając największą Armię Podziemną w Europie otrzymała wielokrotnie mniej broni niż np. Francja. 1 V 1944 stany broni zrzutowej w Okręgu Warszawskim AK przedstawiały się następująco:
518 granatów ręcznych
307 granatów przeciwpancernych
281 pistoletów Colt + 13.000 naboi
255 pistoletów maszynowych [w tym 223 pm STEN] + 100.000 naboi
9 karabinów przeciwpancernych + 360 naboi
23 rkm BREN + 27.237 naboi
5 moździerzy
550 min przeciwpiechotnych
118,5 kg plastyku [angielski materiał wybuchowy]

Samolotami RAF, które latały z Anglii i Włoch do Polski, wysłano w czterech kolejnych sezonach operacyjnych ok. 670 ton sprzętu bojowego, z czego w ręce AK dostało się 443 tony (resztę przejęli Niemcy).
4. UZBROJENIE Z ZAKUPÓW
Głównymi dostawcami byli zdemoralizowani, wycofujący się przez Warszawę żołnierze Wehrmachtu, Węgrzy i żołnierze wschodnich formacji kolaboracyjnych. Zorganizowana akcja zakupów rozpoczęła się już w 1942, by osiągnąć najwyższe wyniki latem 1943. Wówczas poważnymi dostawcami broni i amunicji byli żołnierze włoscy, wycofywani z frontu wschodniego.
Zakupy te prowadzono do ostatnich godzin przed wybuchem Powstania Warszawskiego.
Ogółem uzyskano z tego źródła:
136 granatów ręcznych
881 pistoletów różnych typów + 63.687 naboi
18 pistoletów maszynowych + 5.500 naboi
5 karabinów przeciwpancernych + 1600 naboi
424 karabiny + 78.130 naboi
13 rkm + 8.327 naboi
9 ckm + 16.000 naboi
2 moździerze + 20 pocisków

Ceny broni na czarnym rynku kształtowały się różnie, zależały od kursu dolara, cen żywności, miejscowości, osoby sprzedającego, sytuacji na frontach. Zawsze jednak były wysokie.
Np. w lutym 1944 w Warszawie, gdy cena 1 $ papierowego wynosiła 150 zł, ckm kosztował 45.000 zł, rkm 30.000 zł, pm 30.000 zł, pistolet 9 mm 7000 zł, kb 4000, granat ręczny 200 zł, 1 sztuka amunicji do kb lub pistoletu 10 zł.
5. UZBROJENIE ZDOBYCZNE
Pochodziło z działań dywersyjnych wykonywanych w latach 1943-1944.
Z tego źródła uzyskano:
493 granaty ręczne
29 pistoletów + 1.645 naboi
6 pistoletów maszynowych + 1.600 naboi
30 karabinów + 800 naboi
1 ckm + 1.600 naboi

Wykaz zdobycznej broni pozyskanej należy traktować bardzo ostrożnie… Oddziały po akcjach często zaniżały ilość zdobytej broni w obawie, że trafi ona do magazynów Okręgu lub Kedywu. Taką broń oddziały ukrywały we własnych magazynach, często nie wprowadzając jej do ewidencji. Wystarczy spojrzeć na zdobycz z kilku akcji wykonanych wiosną 1944, aby dojść do wniosku, że część broni, gdzieś po drodze, znikała… Przykładowo w akcji „Góral”, która nie była akcją nakierowaną na zdobywanie broni, zdobyto 2 pistolety, 2 peemy i 2 karabiny, w akcji „Panienka” zdobyto: 1 ckm, 2 peemy, 4 pistolety i 24 karabiny! To tylko dwie akcje, których oddziały Kedywu KG i OW wykonały znacznie więcej. Przykłady można mnożyć…
6. UZBROJENIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
10 granatów ręcznych
20 pistoletów + 149 naboi
4 karabiny + 210 naboi