Żywe lekcje historii

Lekcje historii

W ramach naszej działalności przeprowadzamy w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach oraz innych instytucjach tzw. „żywe lekcje historii”, podczas których przybliżamy dzieciom i młodzieży znane, jak i te zapomniane fakty z historii naszej Ojczyzny. Lekcje mają charakter prelekcji połączonej z prezentacją mundurów, wyposażenia i uzbrojenia z danego okresu. Wiedza przekazywana jest w sposób przystępny, dostosowany do wieku uczestników. Atrakcyjnym elementem lekcji jest możliwość bezpośredniego kontaktu z prezentowanymi eksponatami.

Najważniejsze informacje

Tematyka zajęć:

Do uzgodnienia (Powstanie Warszawskie, Żołnierze Wyklęci, Cichociemni, Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim, Polskie Państwo Podziemne 1939-1944, Sztafeta do niepodległości, Zbrodnia Katyńska, Wojna polsko-bolszewicka lub inne).

Wymagania sprzętowe:

Ekran, rzutnik z możliwością podpięcia do laptopa, nagłośnienie (preferowane głośniki większe niż małe głośniki komputerowe) z możliwością podpięcia do laptopa, w przypadku większej sali z większą liczbą uczestników – mikrofon.

Czas prowadzenia zajęć:

Godzina lekcyjna (45 minut) z możliwością zmian.

Wielkość grupy:

Optymalnie 20-60 osób (możliwe prowadzenie lekcji dla większej liczby uczestników po wcześniejszym uzgodnieniu).

Liczba prowadzących:

W zależności od terminu (zwykle od 1 do 3 osób).

Odpłatność:

Lekcje prowadzimy bezpłatnie, w przypadku lekcji prowadzonych poza Warszawą – zwrot kosztów dojazdu.

Osoba kontaktowa

Rafał Dobrowolski
tel. 608 589 389
e-mail: rafal.dobrowolski1@gmail.com

lekcja

lekcja