Muzeum

Muzeum

W ramach działalności naszej grupy, powołane zostało Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego. Z dniem 1 marca 2018 r. placówka została formalnie wpisana do wykazu muzeów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (poz. 721). Muzeum działa w oparciu o uzgodniony Regulamin, osobą odpowiedzialną za placówkę jest Bogdan Bednarczyk – jeden z założycieli naszego Stowarzyszenia.

Do zadań muzeum należą gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów związanych z walką o niepodległość Polski w latach 1939-1963, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów związanych z historią żołnierzy Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego.
Chcąc zaprezentować gromadzone latami, przez członków naszego Stowarzyszenia, pamiątki związane z okresem II wojny światowej oraz II konspiracji, w budynku powstańczej Reduty Banku Polskiego utworzona został placówka muzealna. Było to możliwe dzięki uprzejmości i wsparciu ze strony Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego. Muzeum nie jest jeszcze otwarte dla zwiedzających. Część zasobów jest udostępniania wyłącznie okazjonalnie, np. podczas organizowanej corocznie Nocy Muzeów. Wśród cennych eksponatów znajdują się unikatowe dokumenty: meldunki, rozkazy, wnioski awansowe, sprawozdania z walki, jak również pamiątki osobiste, elementy umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia Powstańców Warszawskich. Sporą część zbiorów stanowią także niepublikowane dotąd fotografie z okresu Powstania.

W najbliższym czasie planowane jest prowadzenie dalszej inwentaryzacji, konserwacji, a następnie digitalizacji naszych zbiorów, co umożliwi zaprezentowanie ich w wirtualnym Muzeum, na naszej stronie internetowej.

Liczymy również, że wezmą Państwo aktywny udział w tworzeniu placówki – gdyby ktoś z Państwa chciał podzielić się z nami historiami o życiu i działalności Bohaterów tamtego okresu, udostępnić fotografie lub inne, cenne przedmioty związane z okresem walk, zapraszamy do kontaktu z nami.