Muzeum

 

W ramach działalności naszej grupy, powołane zostało Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego. Z dniem 1 marca 2018 r. placówka została formalnie wpisana do wykazu muzeów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (poz. 721). Muzeum działa w oparciu o uzgodniony Regulamin, osobą odpowiedzialną za placówkę jest Bogdan Bednarczyk – jeden z założycieli naszego Stowarzyszenia.

Do zadań muzeum należą gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów związanych z walką o niepodległość Polski w latach 1939-1963, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów związanych z historią żołnierzy Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego.
Chcąc zaprezentować gromadzone latami, przez członków naszego Stowarzyszenia, pamiątki związane z okresem II wojny światowej oraz II konspiracji, w budynku powstańczej Reduty Banku Polskiego utworzona został placówka muzealna. Było to możliwe dzięki uprzejmości i wsparciu ze strony Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego. Część zasobów była do tej pory udostępniania wyłącznie okazjonalnie, np. podczas organizowanej corocznie Nocy Muzeów. W dniu 4 stycznia, oficjalnie otworzyliśmy Muzeum. Przez początkowy okres, zwiedzanie placówki będzie możliwe wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się z przedstawicielami Stowarzyszenia (zgodnie z broszurą poniżej).
Wśród cennych eksponatów znajdują się unikatowe dokumenty: meldunki, rozkazy, wnioski awansowe, sprawozdania z walki, jak również pamiątki osobiste, elementy umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia Powstańców Warszawskich. Sporą część zbiorów stanowią także niepublikowane dotąd fotografie z okresu Powstania.