O nas

Wola, Stare Miasto, Czerniaków, Mokotów, Śródmieście - taki był w Powstaniu Warszawskim szlak bojowy Zgrupowania „Radosław". Zgrupowania w skład którego weszły legendarne oddziały Armii Krajowej: „Zośka", „Parasol", „Czata 49", „Miotła", „Pięść", „Kolegium A" czy kobiecy „Dysk". Żołnierze „Radosława" ubrani w zdobyczne panterki, z biało-czerwonymi opaskami na rękawach, przez 63 dni bohatersko bili się z Niemcami. Z ok. 2300 ludzi przeżyło niewielu.
 
Ideały, które im przyświecały, ich dzielność i determinacja były dla nas inspiracją do utworzenia Grupy Historycznej Zgrupowanie „Radosław".
 
Poprzez udział w powstańczych uroczystościach, organizowanie na ulicach Warszawy inscenizacji walk oraz pokazy dla młodzieży chcemy przybliżyć atmosferę tamtych dni. Ocalić od zapomnienia pamięć o tych, którzy dla wolnej Polski poświęcili życie. Spełnić to, o czym przed laty śpiewali:
 
"A gdy miną już dni walki, szturmów i krwi,
bratni legion gdy z Anglii powróci,
pójdzie wiara gromadą, Alejami z paradą,
i tę piosnkę szturmową zanuci!
Panien rój, kwiatów pęk i sztandary,
Równy krok, śmiały wzrok, bruk aż drży.
Alejami z paradą będziem szli defiladą
W wolną Polskę, co wstała z naszej krwi."
 
 
 
 
Stowarzyszenie Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław" zostało zarejestrowane 1 sierpnia 2008 roku przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy XIII Wydział KRS.
 
Dane Rejestrowe Stowarzyszenia:
Numer KRS 0000311114
REGON 141545078
Konto - BZWBK 24 oddział Warszawa 39 1090 1014 0000 0001 0987 9764
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę przy ulicy Iberyjskiej 4 m.8 02-764 Warszawa 
 
Zgodnie z paragrafem 6 ustęp 6 statutu jedynym podmiotem reprezentującym Stowarzyszenie jest Zarząd i tylko jego decyzje są prawomocne.
 
W obecnej kadencji w Zarządzie zasiadają:
 
Tomasz Karasiński - Przewodniczący
Robert Smietana - Zastępca Przewodniczącego
Katarzyna Piwowarska - Sekretarz
Rafał Kierzkowski - Członek Zarządu
Grzegorz Krynicki - Członek Zarządu
 
Statut Stowarzyszenia dostępy jest do pobrania tutaj.
 

Ostatnie galerie