Wystawa prac Szymona Kosińskiego - ucznia Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Warszawie 11.04.2014

Ostatnie galerie