"Skierujcie ogień na nas!", Inscenizacja desantu 15.09.2014

Ostatnie galerie