77. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

Dziś, 14 lutego, mija 77. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową rozkazem wydanym przez Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego. Armia Krajowa stała się najlepiej zorganizowaną i najliczniejszą formacją konspiracyjną w okupowanej Europie. W początkowym okresie działania przyjmuje się, że AK liczyła ok. 100 tys. członków, ale w 1944…

XII Katyński Marsz Cieni

XII Katyński Marsz Cieni to milczący hołd dla blisko 22 tys. polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów w 1940 r. w Katyniu i innych miejscach kaźni na Wschodzie. Wśród zgładzonych z rąk NKWD żołnierzy Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza i Policji Państwowej, znaleźli się także lekarze, duchowni, urzędnicy, kolejarze, nauczyciele, inżynierowie…

68. rocznicy śmierci członków sztabu 11 Grupy Operacyjnej NSZ

Dziś 18 stycznia, 68. rocznica śmierci zamordowanych na Rakowieckiej członków sztabu 11 Grupy Operacyjnej NSZ: Stefana Bronarskiego, Jana Przybyłowskiego, Wiktora Stryjewskiego, Stefana Majewskiego i Jerzego Wierzbickiego. Na terenie Muzeum, o godz. 18.00 odbędzie się wykład dyrektora Muzeum Jacka Pawłowicza pt. "11 Grupa Operacyjna NSZ". O godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza…